Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA

Merkez Müdür Yardımcısı
Özlem KUTLU FURTUNAÖzlem KUTLU FURTUNA
Özlem Kutlu Furtuna

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim dalında 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Anabilim doktora programını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.

2014 yılı itibariyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Çalışma konuları arasında İşletme Finansı konuları, Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sürdürülebilirlik gelmektedir.