Temel Amaçlarımız

01

Akademi ve iş dünyasında finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek.

02

Merkezin amacı çerçevesinde üretilecek araştırma ve projeler için başlıca başvuru yeri olmak.

03

Araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda firmalar ve ekonomi için katma değer yaratacak sonuçlar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

04

İlgili alanlarda çalışacak yeni akademisyen ve uygulamacıların yetişmesine ve gelişimine katkıda bulunmak.

05

İş dünyası, finansal piyasalar ve akademi işbirliğini sağlamak.

06

Bu alanda ilgili otoritelerce görüşlerine başvurulan bir merkez olmak.

Temel Hedeflerimiz

01

Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak.

02

Yayın etkisi olan seminer, konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenlemek.

03

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

04

Bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile iş birliği yapmak.

05

Bu alanda güncel ve sürekli eğitim programları düzenlemek.

06

Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.