Borsa İstanbul

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu Üyesi

Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların sonuca dönük ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak ve sürdürülebilirlik konusunda atılacak müşterek adımların tartışılmasına imkân sağlayacak bir paylaşım ağı yaratmak amacıyla Borsa İstanbul liderliğinde ve ilgili kuruluşların katılımıyla “Sürdürülebilirlik Platformu” oluşturulmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi – CFGS, Sürdürülebilirlik Platformu üyeleri arasında yer almaktadır.
UN Global Compact

UN Global Compact İmzacısı

UN Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Global Compact’e taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi – CFGS” Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıdır.
Entegre Raporlama Türkiye Ağı

Entegre Raporlama Türkiye Ağı Üyesi

Entegre Raporlama Türkiye Ağı – ERTA, Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız kurucu üye) başkanlığında; TÜSİAD, TKYD, Borsa İstanbul, IIRC Tükiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Network Türkiye, Garanti Bankası, SKD Türkiye ve Çimsa tarafından kurulan Platform şirketlerin, finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi – CFGS”, Entegre Raporlama Türkiye Ağı – ERTA üyesidir.
UN SDSN

UN SDSN

Dünyanın çeşitli ülkelerinden, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum, örgütlerinin ve iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu bir çözüm geliştirme ağı olan United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan bir ağdır. Üyesi olduğumuz bu ağ ile, paydaşlarımızı harekete geçirerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik problem çözümlerini iş birliği içerisinde geliştirmeyi amaçlıyoruz.
ISO Sürdürülebilirlik Platformu

ISO Sürdürülebilirlik Platformu

İSO Sürdürülebilirlik Platformu, İstanbul Sanayi Odası’nın sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetlere katkıda bulunmak üzere, strateji önerileri oluşturma, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde iş birlikleri geliştirme, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak çıktılar üretmek ve kapsayıcı yapısı ile sürdürülebilir üretim için paydaş kurumlarla sinerji oluşturma amacıyla kurulmuştur. Sürdürülebilir geleceğin inşasına katkıda bulunma misyonumuz doğrultusunda, üyesi olduğumuz İSO Sürdürülebilirlik Platformu ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz.