Güler Aras

Prof. Dr. Güler Aras

Kurucu Direktör & Merkez Müdürü

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Güler Aras, uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür.


Özlem Kutlu Furtuna

Doç. Dr. Özlem Kutlu Furtuna

Merkez Müdür Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim dalında 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Anabilim doktora programını tamamlayarak doktor unvanını almıştır.


Hasan Ali KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Kaplan

Merkez Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı’nda 2006 yılında, doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı’nda 2013 yılında tamamlamıştır.


Arzu Özsözgün Çalışkan

Prof. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan

YK Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı.


Emel Esen

Prof. Dr. Emel Esen

YK Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, yine aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programını ise 2006 yılında tamamlamıştır.


Turhan Erkmen

Doç. Dr. Turhan Erkmen

YK Üyesi

Doç. Dr. Turhan ERKMEN; 1988 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden, 1991 yılında ise Organizational Behavior (İşletme) Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.


Evrim Hacıoğlu Kazak

Arş. Gör. Evrim Hacıoğlu Kazak

YK Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve doktora adayı olan Evrim Hacıoğlu Kazak, matematik alanında lisans ve işletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.