Proje Türü: EU Erasmus +

Proje No: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048627

Proje Başlığı: Cooperation for Inegration Under Financial Inclusion of Current Refugees and Newcomers

Proje Yürütücüsü: Yıldız Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Güler Aras

Proje Başlangıç: 31.05.2022

Proje Bitiş: 30.11.2023

Konsorsiyum ortakları: Türkiye – Gaziantep Üniversitesi, Hırvatistan – Veleuciliste Nikola Tesla u Gospicu, Yunanistan – University of Macedonia

Proje Türü: TÜBİTAK 1001

Proje No: 120K901

Proje Başlığı: Sürdürülebilir Finansal Sistem ve Ekonominin Desteklenmesine Yönelik Finansal Kurumlar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Uyum ve Etki Endekslerinin Oluşturulması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Güler Aras

Proje Başlangıç: 15.03.2021

Proje Bitiş: 15.03.2023

Proje İsmi: Türkiye’de Üniversiteler için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesinin Oluşturulması: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği

Destekleyen Kuruluş: Yıldız Teknik Üniversitesi BAPK

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 28.09.2018 – 28.09.2019

Proje İsmi: Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algı ve Beklentileri

Destekleyen Kuruluş: CFGS, ACCA, KPMG

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2018 – 2019

Proje İsmi: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi

Destekleyen Kuruluş: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2017 – 2018

Proje İsmi: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması

Destekleyen Kuruluş: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2017 – 2018

Proje İsmi: Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 15.11.2015 – 15.05.2017

Proje İsmi: Kurumsal Yönetim Mekanizmalarının İşletmelerin Finansal Performansına ve Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Etkisi
Destekleyen Kuruluş:  Yıldız Teknik Üniversitesi
Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2012 – 2016
Proje İsmi: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İtibarının Ölçülmesi
Destekleyen Kuruluş: Yıldız Teknik Üniversitesi
Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2012 – 2016
Proje İsmi: Developing media Reporting Index for Corporate Social Responsibility in Malaysia
Destekleyen Kuruluş: Malaysia Research Foundation
Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2014 – 2016
Proje İsmi: Measurement of Intellectual Capital Platform in Turkey
Destekleyen Kuruluş: EU Istanbul Development Agency
Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 2011 – 2013