Sürdürülebilirlik performansımızı ileriye taşımak ve hali hazırda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler ile önümüzdeki dönemde alacağımız kararların etkin bir şekilde yürütülmesi için çatı oluşturan “stratejik önceliklerimizi”, belirli periyotlarda paydaşlarımızın aktif katılımı ile gözden geçirerek yeniden değerlendiriyoruz.

Paydaşlarımızın katılımı ile ‘Değişim ve Dönüşüme Öncülük’, ‘Paydaşlarımız ile İşbirliği’, ‘Sorumlu Yönetim’, ‘Güçlü Ekip’ ve ‘Teknoloji & Dijital Dönüşüm’ olarak belirlediğimiz beş stratejik önceliğimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Stratejik Önceliklerimiz

Stratejik Önceliklerimiz

Öncelikli Konular

Katkıda bulunduğumuz SKA’lar

Değişim ve Dönüşüme Öncellik

 • beş
  Nitelikli ve yaygın etkisi olan araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi
 • iki
  Entegre düşünce ve sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim) konularında farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yapılması
 • on iki
  Eğitim öğretim tekniklerinin geliştirilmesine ve eğitim kalitesine katkı sunulması
 • on beş
  Finansal okuryazarlık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması

Nitelikli Eğitim Eşitsizliklerin Azaltılması İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme Sorumlu üretim ve tüketim

Sorumlu Yönetim

 • bir
  Merkezin Kurumsal Yönetim İlkeleri (Etik, şeffaf, sorumlu, adil ve hesap verebilirlik) çerçevesinde yönetilmesi
 • on
  Merkezin tüm karar ve uygulamalarında çevre ve toplum için değer yaratımına odaklanılması

İklim Eylemi Barış, adalet ve güçlü kurumlar

Güçlü Ekip

 • üç
  Akademisyenlerin yetişmesine ve gelişimine katkı sağlanması
 • dört
  Pandemi sürecinde çalışanların sağlığının önceliklendirilmesi
 • on bir
  Fırsat eşitliği ve çeşitlilik (cinsiyet, engelli, ırk vb.)
 • on dört
  Merkez faaliyetlerine öğrencilerin katılımının sağlanması

Sağlık ve kaliteli yaşam Nitelikli Eğitim Cinsiyet Eşitliği Eşitsizliklerin Azaltılması

Paydaşlarımızla İş Birliği

 • altı
  İş dünyası ve merkezin hedefleri arasında uyum sağlanması ve iş birliklerinin geliştirilmesi
 • yedi
  Paydaşlarla sürekli ve nitelikli iletişimin sağlanması
 • dokuz
  Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri ve ortak projelerin üretilmesi
 • on üç
  Mezunlarla iş birliğinin güçlendirilmesi

Sanayi, yenilikçilik ve altyapı Barış, adalet ve güçlü kurumlar Amaçlar için ortaklıklar

Teknoloji & Dijital Dönüşüm

 • sekiz
  Dijital dönüşüm ve değişime uyum

Sanayi, yenilikçilik ve altyapı