Tüm paydaşlarımız için katma değer sunma misyonumuz doğrultusunda; yarattığımız değeri, sürdürülebilirlik performansımızın gelişimini ve gelecek stratejilerimizi entegre düşünce yaklaşımı temelinde aktarmış olduğumuz entegre raporlarımız, tüm paydaşlarımızın dikkatine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Yasal normların ötesinde paydaşların kurumlardan talep etmiş olduğu şeffaflık ve nitelikli bilgi ihtiyacına cevap veren tek küresel raporlama düzeni olan Entegre Raporlama yaklaşımının öngördüğü ilkeler ile uyumlu raporlarımız, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council – IIRC) tarafından yayınlanan Entegre Raporlama Çerçevesi <IR> ve Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) GRI Standartları: “Temel” (Core) uygulama düzeyine uygun olarak hazırlanmış olup, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilerleme bildirimlerini içermektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Entegre Faaliyet Raporları