CFGS

Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Güler ARAS’ın öncülüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 13.06.2013 tarih ve 2013/05 sayılı toplantısında alınan karar ile ve 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazetede yayımı ile kurulmuştur. Merkez başkanlığına Kurucu Müdür olarak Prof. Dr. Güler Aras atanmıştır.

 

Kuruluşunda yer alan üyeler;

Dr. Güler ARAS (YTÜ İİBF İşletme Bölümü)

Dr. A. Murat Demircioğlu (YTÜ İİBF İşletme Bölümü)

Dr. Gülsün YAY (YTÜ İİBF İktisat Bölümü)

Dr. Turhan Yay (YTÜ İİBF İktisat Bölümü)

Dr. Feride GÖNEL (YTÜ İİBF İktisat Bölümü)

Doç. Dr. Turhan ERKMEN (YTÜ İİBF İşletme Bölümü)