Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında tüm paydaşlar için katma değer sunan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, yaratıcı ve proaktif hareket eden bir kurum olarak fark yaratmak.
Değişim ve Dönüşüme Öncülük

Vizyonumuz

Finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve referans alınan bir merkez olmak.
Değerler

Değerlerimiz

Öncü
Akademi, iş dünyası ve kamuda finans, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve entegre düşünceye odaklanan araştırma faaliyetlerimiz, yayınlarımız ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler yoluyla ulusal ve uluslararası platformlarda kurumlar, ekonomi ve toplum için katma değer yaratacak sonuçlar üreterek ve bunları uygulamaya kazandırarak “değişim ve dönüşüme ÖNCÜLÜK” etmeyi hedefliyoruz.
Sorumlu
Gelecek nesiller ve toplum için sürdürülebilir değer yaratma misyonumuzu gerçekleştirirken, tüm adımlarımızı SORUMLU yönetim anlayışımızı oluşturan etik, şeffaf, sorumlu, adil ve hesap verebilir olma ilkelerimiz çerçevesinde atıyoruz. Sorumlu yönetim anlayışımızı destekleyen, tutum ve değerler bütünlüğüne sahip ekibimizle daha güçlüyüz.
Duyarlı
Geleceğimizi tehdit eden küresel risklerle başa çıkabilmek ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için üstlenmiş olduğumuz değişim ve dönüşüme öncü rolümüz doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarına cevap verecek çevreye ve topluma DUYARLI çözümler üretmek için azami çaba gösteriyoruz.
Birleştirici
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için bireysel, kurumsal ve ulusal çabaların yeterli olmadığının bilincinde bir kurum olarak, akademi, iş dünyası, kamu, STK’lar ve toplum arasında köprü rolü üstlenerek tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla güçlü, samimi ve sürdürülebilir İŞ BİRLİĞİne önem veriyor; paydaşlarımızla birlikte değer yaratmayı amaçlıyoruz.