Değişim ve Dönüşüme Öncülük Etmek, ana faaliyetlerimizi Sorumlu Yönetim anlayışıyla gerçekleştirirken Paydaşlarımızla İş birliği içinde olmak, Güçlü Ekip yapımızın devamlılığını sağlamak ve iş yapış şekillerimizi Teknoloji & Dijital Dönüşüm odağında revize etmek üzerine belirlediğimiz beş temel stratejik önceliğimizi Değer Yaratma Modelimiz aracılığıyla toplumsal ve çevresel değere dönüştürüyoruz.

Değer Yaratma Modelimizin girdilerini altı temel değer yaratma sermayemiz oluştururken, sermayelerimizin iş yapış şekillerimiz ekseninde harmanlanması sonucunda paydaşlarımızın beklentilerine çözüm sunan ve karşılaşılan güçlüklerin değere dönüştürülmesine katkı sağlayan entegre çözümlerimiz, Değer Yaratma Modelimizin çıktılarını oluşturuyor. Değer Yaratma Modelimizin çıktıları olan entegre çözümlerimiz sonucunda toplumun sürdürülebilir gelişimin önemine olan farkındalığını ve değer yaratımı etkinliğini artırırken, 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı odağımız doğrultusunda etki alanımızın yurtiçi ve uluslararası entegre çözüm işbirliklerimiz ile genişlemesini ve işbirliklerimiz sonucunda yarattığımız değerin çevrenin ve toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmasını sağlıyoruz.

Değer Yaratma Modelimiz