Prof. Dr. Emel ESEN

YK Üyesi
Emel ESENEmel ESENEmel ESEN
Emel Esen

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, yine aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programını ise 2006 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümü Organizational Behavior doktora programına başlamış ve 2011 yılında mezun olmuştur.

Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünde görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında Pozitif Örgütsel Davranış, Kurumsal İtibar ve İş Ahlakı gelmektedir.