Finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında;

 

  • Bilgi oluşturmada ve yaymada öncü olmak,
  • Etik olmak,
  • Sürdürülebilirlik konularındaki sorunlara duyarlı olmak,
  • İş birliği içinde bütünleştirici olmak.