Project Type: EU Erasmus +

Project No: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048627

Project Title: Cooperation for Inegration Under Financial Inclusion of Current Refugees and Newcomers

Project Coordinator: Yıldız Technical University – Prof. Güler Aras

Project Start: 31.05.2022

Project Completion: 30.11.2023

Consortium partners: Turkey – Gaziantep University, Croatia – Veleuciste Nikola Tesla u Gospicu, Greece – University of Macedonia

Project Type: TÜBİTAK 1001

Project No: 120K901

Project Title: Sürdürülebilir Finansal Sistem ve Ekonominin Desteklenmesine Yönelik Finansal Kurumlar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Uyum ve Etki Endekslerinin Oluşturulması

Project Manager: Prof. Güler Aras

Project Start: 15.03.2021

Project Completion: 15.03.2023

Project Name: Türkiye’de Üniversiteler için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesinin Oluşturulması: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği

Supporting Organization: Yıldız Teknik Üniversitesi BAPK

Project Start – End Date: 28.09.2018 – 28.09.2019

Project Name: Türkiye’de Entegre Raporlama: Mevcut Durum, Paydaşların Algı ve Beklentileri

Supporting Organization: CFGS, ACCA, KPMG

Project Start – End Date: 2018 – 2019

Project Name: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi

Supporting Organization: Turkish Capital Markets Association (TSPB)

Project Start – End Date: 2017 – 2018

Project Name: Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması

Supporting Organization: Turkish Capital Markets Association (TSPB)

Project Start – End Date: 2017 – 2018

Project Name: Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Supporting Organization: TUBITAK

Project Start – End Date: 15.11.2015 – 15.05.2017

Project Name: Kurumsal Yönetim Mekanizmalarının İşletmelerin Finansal Performansına ve Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Etkisi
Supporting Organization:  Yıldız Technical University
Project Start – End Date: 2012 – 2016
Project İsmi: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İtibarının Ölçülmesi
Supporting Organization: Yıldız Technical University
Project Start – End Date: 2012 – 2016
Project Name: Developing media Reporting Index for Corporate Social Responsibility in Malaysia
Sponsored by: Malaysia Research Foundation
Project Start – End Date: 2014 – 2016
Project Name: Measurement of Intellectual Capital Platform in Turkey
Supporting Organization: EU Istanbul Development Agency
Project Start – End Date: 2011 – 2013