Doç. Dr. Turhan ERKMEN

YK Üyesi
Turhan ERKMEN
Turhan Erkmen

Biyografi

Doç. Dr. Turhan ERKMEN; 1988 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden, 1991 yılında ise Organizational Behavior (İşletme) Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri (İşletme Fakültesi) doktora programını tamamlamıştır.

1992-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapmıştır.

2002 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu, Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

2009 yılında Doçent unvanını almıştır.

Doç. Dr. Turhan ERKMEN; İşletmelerde Kurumsal İtibar Yönetimi konulu birçok konferans vermiştir. Ayrıca Örgüt Kültürü, Örgütsel İletişim, Liderlik, Çatışma Yönetimi, Çalışan Motivasyonu, Örgüte Bağlılık, Zaman ve Stres Yönetimi gibi çeşitli konularda eğitim, seminer ve konferanslar vermektedir. Örgütsel Davranış alanında Örgüt Kültürü, Kurum İmajı, Kurumsal İtibar, Duygusal Zeka, Örgüte Bağlılık, İşkoliklik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tükenmişlik, Psikolojik Sermaye, Örgüte Güven, Etik İklim ve Kültür gibi konularda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde hakemlik görevlerini yerine getirmektedir. “Yönetim İletişim Kültür” ve “Örgüt Kültürü” adlı kitapları bulunmaktadır.